การผสานกันของ 5G, IoT และ AI

การผสานกันของ 5G, IoT และ AI

บทความนี้จะอธิบายการผสานของ 5G, IoT และ AI รวมถึงการใช้งานของมัน ปริมาณข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การผสานคุณสมบัติของ 5G, IoT และ AI มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสิทธิผลจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่มีอยู่

ความหมายของ 5G, IoT และ AI

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ 5G, IoT และ AI โดยสังเขป

5G (Fifth Generation) เป็นชื่อของมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตบนและโทรศัพท์มือถือ 5G คือการต่อยอดจากวิวัฒนาการที่มีอยู่ นวัตกรรมที่สำคัญของ 5G จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้ความถี่ที่สูงกว่า 6 GHz เท่านั้น 

องค์กรมาตรฐาน 3GPP ได้เผยแพร่ Release 15 ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกที่มีฟังก์ชันของ 5G และคุณสมบัติเพิ่มเติมมีแผนออกมาสำหรับ Release 16 

เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 4G เทคโนโลยี 5G จะมี อัตราส่งข้อมูลสูงสุด 10 Gbit/s การใช้ช่วงความถี่ที่สูงขึ้น ความจุของความถี่และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น การส่งข้อมูลตามเวลาจริง สามารถระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 100 พันล้านเครื่องพร้อมกันทั่วโลก เวลาแฝงน้อยกว่า 1 มิลลิวินาทีและเร็วกว่า LTE 100 เท่า

Internet of Things หรือ IoT เป็นคำศัพท์รวมสำหรับเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของสังคมข้อมูล ที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงวัตถุทางกายภาพและเสมือนเข้าด้วยกัน และปล่อยให้พวกมันทำงานด้วยกัน

ฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยีของ IoT ช่วยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเหล่านี้ รวมทั้งระหว่างระบบด้วยกันเอง คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้คนโดยไม่อาจสังเกตเห็นได้ เช่น คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าอุปกรณ์สวมใส่ได้ ถูกรวมเข้ากับเสื้อผ้าโดยตรงโดยใช้เซ็นเซอร์

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่การทำงานอัตโนมัติด้วยพฤติกรรมอัจฉริยะและการเรียนรู้ของเครื่อง คำว่า “ปัญญา” ยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มันถูกนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา

โดยทั่วไป AI หมายถึงความพยายามในการสร้างโครงสร้างการตัดสินใจแบบมนุษย์โดยเฉพาะ เช่น โดยการสร้างและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มันสามารถจัดการกับปัญหาได้ค่อนข้างอิสระ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งสิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าปัญญาที่เลียนแบบ โดยส่วนใหญ่ Algorithms อย่างง่ายจะใช้เพื่อจำลอง “พฤติกรรมอัจฉริยะ” เช่น ในเกมคอมพิวเตอร์

ความเข้าใจในคำว่า AI มุ่งเป้าไปที่การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนความคิดของมนุษย์หรือเพื่อสร้างเครื่องจักรที่ตอบสนองอย่างชาญฉลาดหรือประพฤติตัวเหมือนมนุษย์ หลังจากการวิจัยมาหลายทศวรรษ เป้าหมายของ AI ที่แข็งแกร่งก็ยังคงมีวิสัยทัศน์เดิม

อะไรทำให้การผสานของ 5G, IoT และ AI มีความพิเศษ

การรวมกันของ 5G, IoT และ AI เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีและเปิดใช้งานบริการที่เกิดใหม่ ข้อมูลดิจิตอลที่รวบรวมโดยเครื่องจักร อุปกรณ์ และเซ็นเซอร์ของ IoT สามารถวิเคราะห์และปรับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI

ปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและเติมเต็มมากขึ้นระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์แวดล้อมสามารถพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยการผสานกันของ 5G, IoT และ AI

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI โดยพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น  และความพร้อมของเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Algorithms กำลังขับเคลื่อนการใช้ IoT อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

5G เป็นจุดเชื่อมโยงที่ขาดหายไประหว่าง IoT และ AI การเชื่อมต่อที่รวดเร็วเป็นพิเศษและมีความหน่วงต่ำมากของเครือข่าย 5G รวมกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รวบรวมโดย IoT และความสามารถในการกำหนดบริบทและการตัดสินใจของ AI ซึ่งการทำงานร่วมกันของ 5G, IoT และAI จะทำให้เกิดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในแทบทุกภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเปลี่ยนสังคมและวิถีชีวิตและการทำงานของเราได้

ขอบคุณภาพประกอบจาก DZONE , UNIVERSITY OF OULU , MIND COMMERCE

#ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี #5G, IoT และAI