DataOps คืออะไร

DataOps คืออะไร

DataOps ย่อมาจากคำเต็มว่า Data Science Operations นิยามของ DataOps เป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่เป็นวินัย (Discipline) ในการที่จะจัดแพลตฟอร์ม กระบวนการ และผู้คนภายในขอบเขตของการกำกับดูแลข้อมูล การบริโภค และการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกการเดินทางของข้อมูล

หากต้องการดูว่ากระบวนการของ DataOps เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร เรามาเริ่มด้วย “สาเหตุ” ของการต้องมี DataOps กันก่อน เหตุที่องค์กรต้องใช้แนวทาง DataOps เนื่องจากการแผ่ขยายของข้อมูลที่ไม่สามารถควบคุมได้และการขาดแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลข้อมูล และพวกเขาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร นั่นคือความจำเป็นที่จะต้องนำ DataOps เข้ามาใช้จัดการกับข้อมูล

DataOps คือการควบคุมโดยไม่มีแรงเสียดทาน

แนวคิดของ DataOps ไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้ว่ามันอาจดูเหมือนเป็นคำศัพท์ใหม่ล่าสุด ลองนึกถึงวิธีการของ DevOps หรือ RevOps ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมานานหลายทศวรรษ หลักฐานที่ครอบคลุมสำหรับแนวทางทั้งสามคือการควบคุมโดยไม่มีการเสียดทาน 

DataOps มีคุณสมบัติคือ

มีความคล่องตัวและขยายได้ 

มีวงจรที่ปรับขนาดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้น

มีความสามารถที่เชื่อมโยงผู้คน กระบวนการ และแพลตฟอร์มผ่านมุมมองการทำงานร่วมกัน

ขอบคุณภาพประกอบจาก Institute for Ethical AI

กลยุทธ์ของ DataOps ของคุณมีความสำคัญพอๆ กับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทของคุณมอบให้ แก่ลูกค้าของคุณ การปรับวงจร DataOps ให้เหมาะสมส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลที่เร็วขึ้น เวลาที่รวดเร็วขึ้นสำหรับสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปิดใช้งาน Machine Learning และArtificial Intelligence ที่ทันสมัย ทำให้เกิดประโยชน์ที่แบ่งปันกันในหลายส่วนทั้ง ด้านไอที ด้านวิศวกรรม ด้านการวิเคราะห์ และด้านการตลาด

กระบวนการวัฏจักร DataOps เป็นวงรอบของข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ ซึ่งจัดตำแหน่งผู้ดูแลข้อมูล วิศวกร นักวิเคราะห์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในขณะที่องค์กรต่างๆ มักจะเริ่มโครงการโดยเน้นที่พื้นที่หนึ่งหรือสองรายการที่แสดงอยู่ในแผนภาพ ข้อดีอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มแบบ End-to-End ก็คือการอำนวยความสะดวกในการขยายแบบไปยังระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์ 

แนวทางแบบองค์รวมสำหรับกลยุทธ์ DataOps นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งมักจะเชื่อมโยงหลายสาขาวิชาของข้อมูลจะได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดีกว่า

ขอบคุณภาพประกอบจาก Data Kitchen

สิ่งที่ไม่ใช่ DataOps 

ยังมีความเข้าใจผิดๆ มากมายเกี่ยวกับ DataOps  ประการแรก DataOps ไม่ใช่เครื่องมือหรือเทคโนโลยี แต่ DataOps เป็นวิธีการจัดการข้อมูลที่คำนึงถึงผู้คน กระบวนการ และแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของข้อมูล

DataOps เป็นมากกว่าเพียงแค่การเตรียมข้อมูลหรือแคตตาล็อกข้อมูล DataOps คือการจัดการและการกำกับดูแลแบบ End-to-End ในทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานข้อมูลจากแหล่งกำเนิดของข้อมูลไปยังผู้ใช้ปลายทาง หรือผู้บริโภคข้อมูล ผ่านห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ มีการปรับปรุงกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานร่วมกันของผู้ใช้เพื่อลดต้นทุนในขณะที่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยลง 

#DataOps คืออะไร #ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี