เส้นทางของ Social Media

เส้นทางของ Social Media

ประมาณปี 1990 มีการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตและ World Wide Web ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์ในการเข้าถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนไปอย่างมากจากสื่อแบบเดิม ๆ

โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบสังคมการสื่อสารของมนุษย์ทั้งในด้านดีและด้านร้าย  

ทำความรู้จักกับ Social Media

Social Media คือเทคโนโลยีการสื่อสารกันในเชิงการโต้ตอบในสังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรหรือแบ่งปันข้อมูล, ความคิด, ความสนใจ, การแสดงออกผ่านทางชุมชนเสมือน (Virtual Communities) และโครงข่าย ความหลากหลายของบริการ สรุปความหมายที่เป็นที่เข้าใจง่าย ๆ คือ

Social Media คือ บริการสื่อสารในเชิงการโต้ตอบที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ Web 2.0 หรือเรียกอีกอย่างว่า Social Web คือเว็ปที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเรื่องราวและ Content ของตนเองได้ โดยไม่ได้จำกัดตนเองเป็นเพียงผู้บริโภคข้อมูลแต่สามารถเป็นผู้ผลิตและมีส่วนร่วมได้รวมทั้งสามารถทำงานได้กับทุกระบบงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้

Content ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาเองอยู่ในรูปแบบของ ความเห็น, ตัวอักษร, ภาพดิจิตอลหรือวิดิโอ โดยใช้งานผ่านออนไลน์

ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลของสินค้าหรือบริการของตนด้วยเว็ปไซด์หรือ Application ของผู้ให้บริการ Social Media

Social Media จะสร้าง Social Network เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการที่ใช้งาน Social Mediaนั้นให้

ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมีคุณภาพ, เข้าถึงได้ตลอดเวลา, ใช้งานได้ฉับไว, คงอยู่ได้ตลอดจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบเก่ามาก

การนำ Social Media มาใช้งาน

Social Media เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนรู้สึกถึงการสื่อสารกันแบบออนไลน์อย่างแท้จริง และยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและทำการตลาดขององค์กรธุรกิจ, ผู้ผลิต, หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร, ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองและรัฐบาล

Social Media ยังสามารถนำมาใช้งานในแบบเคลื่อนที่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ Tablet Computer เพื่อรองรับการตลาดแบบระยะไกล (Mobile Marketing) ทำให้การตลาดทำได้กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ใช้งาน Social Media โดยรัฐบาล เพื่อโต้ตอบกับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ วิเคราะห์และติดตามความคิดเห็นและกิจกรรมสาธารณะ

นักการตลาดใช้ Social Media เพื่อหาข้อมูลการวิจัยทางการตลาด การทำโปรโมชั่นทางการขาย การเรียนรู้ของพนักงาน การพัฒนาองค์กร พัฒนาความสำพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้าง Royalty และการทำ E-Commerce รวมทั้งใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาทิศทางของธุรกิจเพื่อปรับปรุงกิจการของตน 

สามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Social Media Monitoring Tools ในการตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์การสนทนาออนไลน์บนเว็บเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชาสัมพันธ์และการติดตามแคมเปญโฆษณา ใช้เครื่องมือนี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับการใช้จ่ายโฆษณาบน Social Media  การตรวจสอบสถานะของคู่แข่งทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน

#SocialMedia #ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ไอที