คุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อองค์กรของคุณจะต้องซื้อ SD-WAN

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อองค์กรของคุณจะต้องซื้อ SD-WAN

เมื่อองค์กรของคุณกำลังตรวจสอบและเปรียบเทียบชุดคุณลักษณะของ SD-WAN ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณา

คุณลักษณะสำคัญของ SD-WAN 

  • แทนที่ฟังก์ชันสำนักงานสาขาที่มีอยู่ทั้งหมดด้วย Router สมัยใหม่ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ได้แก่ QoS, IPSec VPNs, การกำหนดเส้นทางแบบ Dynamic, NetFlow, SNMP, บันทึก, รายการควบคุมการเข้าถึง, การจัดการเหตุการณ์, รองรับโปรโตคอลเช่น BGP และ OSPF ซึ่ง SD-WAN จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด 
  • ความเป็นอิสระในการขนส่ง : SD-WAN ควรสามารถใช้ประโยชน์จาก Bandwidth ความเร็วสูงในการขนส่งที่หลากหลาย รวมถึง MPLS, อินเทอร์เน็ต, 3G/4G/LTE และ 5G
  • การควบคุมเส้นทาง : ความสามารถในการใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางเพื่อประสิทธิภาพของฺ Bandwidth ความยืดหยุ่น และความล้มเหลวเป็นสิ่งสำคัญ ระบบจำเป็นต้องสามารถกำหนดทิศทางการรับส่งข้อมูลแบบ Dynamic ตามนโยบายเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลง เช่น การสูญหายของ Packet, Latency และ Jitter
  • การเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน : ประโยชน์ที่แท้จริงของ SD-WAN คือความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน ระบบจะต้องสามารถรับรู้แอปพลิเคชันทั้งหมดใน Portfolio ของ

คุณ และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ในขณะที่มีการใช้ข้อมูลเคลื่อนผ่าน  WAN รวมถึงการรับส่งข้อมูลเสียงและวิดีโอ ตลอดจนแอปพลิเคชัน SaaS

  • การเข้ารหัส : หากคุณกำลังลดการพึ่งพาเทคโนโลยี VPN  SD-WAN จะต้องสามารถเข้ารหัสการรับส่งข้อมูล WAN ตามนโยบายได้ นอกจากนี้ การหมุนเวียนคีย์อัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถสลับคีย์การเข้ารหัสได้เป็นประจำ
  • ความปลอดภัย : เนื่องจากขณะนี้ Topology ของ SD-WAN เชื่อมต่อสำนักงานสาขาโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะ แทนที่จะส่งทราฟฟิกกลับไปยังสำนักงานกลาง การรักษาความปลอดภัยจึงต้องกระจายไปยังสถานที่สำนักงานสาขาแต่ละแห่ง ต้องหา Firewall ที่รับรู้แอปพลิเคชันรุ่นใหม่ที่ผสานรวมการป้องกันไวรัส, การป้องกัน Malware, การกรอง URL/เนื้อหา, การป้องกันข้อมูลสูญหาย การแบ่งส่วน IDS/IPS และ Sandbox
  • การปรับใช้ Zero-touch : ด้วยการปรับใช้ Zero-touch กล่อง SD-WAN สามารถถูกส่งไปยังสำนักงานสาขาและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Link WAN ได้และอุปกรณ์สามารถจะโทรศัพท์กลับมาและกำหนดค่าได้เอง .
  • การทำงานอัตโนมัติและการประสานกัน : การจัดการบริการ SD-WAN ควรเป็นแบบอัตโนมัติ และ Overlay Software ควรสามารถประสานการตรวจสอบ, การแก้ไขปัญหา, การรายงาน และฟังก์ชันอื่นๆ ทั่วทั้ง WAN ได้
  • Micro-segmentation : การเปิด Traffic สองทางระหว่างอินเทอร์เน็ตและสำนักงานสาขา ทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้โจมตีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สำนักงานสาขาและใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อโจมตีทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล Micro-segmentation ช่วยให้บริษัทจำกัดการเคลื่อนไหวของ Hacker โดยจำกัดการเคลื่อนไหวด้านข้างได้
  • Service Chaining : โมเดลแบบรวมศูนย์และโมเดลแบบกระจายศูนย์ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสีย SD-WAN เข้ามาแทนที่โมเดล MPLS แบบรวมศูนย์ แต่มันสร้างระดับของความซับซ้อน เนื่องจากตอนนี้องค์กรกำลังจัดการอุปกรณ์แบบกระจายจำนวนมาก ซึ่งแต่ละอุปกรณ์รองรับการทำงานหลายอย่าง การเชื่อมโยงบริการเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถกำหนดเส้นทางใหม่และรวมการรับส่งข้อมูล เพื่อลดความยุ่งเหยิงของสำนักงานสาขาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถใช้ SD-WAN สำหรับการกำหนดเส้นทางและการเพิ่มประสิทธิภาพและ ส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่จัดการฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดก่อนที่จะอนุญาตให้การรับส่งข้อมูลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดอยู่

บทพิสูจน์ SD-WAN ของคุณในอนาคต

สำหรับบริษัทหลายแห่ง การนำ SD-WAN ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะย้ายฟังก์ชันการพัฒนาแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, การสำรองข้อมูล, การกู้คืนจากภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ Cloud 

SD-WAN มุ่งเน้นที่จะให้พนักงานสำนักงานสาขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบ Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แต่อุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนเข้าสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นที่เรียกว่า Secure Access Service Edge หรือ SASE ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันการทำงานโดยตรงในระบบ Cloud และช่วยให้การเข้าถึงทำได้อย่างปลอดภัยจากจุดปลายทางทั้งหมดรวมถึง Home Office

#ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี #SD-WAN