การปรับตัวทางไอทีขององค์กรในขณะที่มีการระบาดของโควิด-19

การปรับตัวทางไอทีขององค์กรในขณะที่มีการระบาดของโควิด-19

ตั้งแต่วันแรกที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020 การระบาดของไวรัสได้สร้างความเดือดร้อนกับชีวิตของผู้คนทั่วโลกและในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร, ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ใช้แรงงาน, เกษตรกร ไปจนถึงพนักงานขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรับมือกับการระบาดนี้ แม้แต่การที่จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของระบบ ไอทีในการรองรับทำงานอยู่กับบ้าน (Work From Home)

หน่วยงานไอทีของแต่ละองค์กรและทีมงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้

การระบาดของไวรัสทำให้องค์กรจำเป็นต้องปรับโครงสร้างของระบบไอที

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ทีมงานไอทีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมาก โดยทีมงานไอทีนั้นต้องทำงานตลอดวันทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมดูแลให้ระบบงานไอทีภายในองค์กรและธุรกิจยังทำงานอยู่ได้โดยไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก

ตามปกติงานไอทีนั้นเป็นงานที่อยู่ภายใต้ความกดดันและมีความยุ่งยากแม้ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่ภายในองค์กรเองก็มีพนักงานจำนวนน้อยที่เห็นความสำคัญของทีมงานไอที

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้องค์กรทั่วทั้งโลกต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจการภายในองค์กรอย่างมากเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ และสิ่งเหล่านี้สร้างความยากลำบากและกดดันให้กับการทำงานของทีมงาน  ไอทีด้วยเช่นกัน 

องค์กรต่างๆจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเสริมเพื่อการปรับตัวต่อการระบาดของไวรัส โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่พนักงานจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาทำงานทางไกลเกือบทั้งหมดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา

ทีมงานไอทีต้องพัฒนาเพื่อเรียนรู้และทำงานกับระบบใหม่

เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรพร้อมสำหรับการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานด้านไอทีทุกคนมีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น Cloud Computing, Software Defined WAN และ Secure Access Service Edge (SASE) เพื่อปรับโครงสร้างของระบบไอทีเพื่อลดต้นทุนขององค์กร ทีมงานไอทีต้องเรียนรู้มากขึ้น, ทำงานเร็วขึ้นและทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เพราะพนักงานขององค์กรเกือบทั้งหมดจะต้องทำงานกันแบบทางไกลตลอดทั้งวันทั้งคืน ด้วยปริมาณของข้อมูลทางไกลที่มากขึ้น ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลจากลูกค้า

เมื่อผู้คนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น ผู้ให้บริการ Content Streaming เช่น Netflix, HBO จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและเทคโนโลยีของระบบไอทีของตัวเองให้รองรับความต้องการมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพมีความจำเป็นต้องใช้ระบบไอทีเพื่อสามารถเข้าถึงคนไข้จากระยะไกลและเข้าถึงระบบบริการและฐานข้อมูลคนไข้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจขายปลีกจำเป็นต้องปรับระบบไอทีในการรับการสั่งซื้อ, การรับชำระเงินและบริการการส่งมอบสินค้าผ่านระบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจซึ่งทีมงาน  ไอทีมีหน้าที่ในการดำเนินการให้ระบบสามารถรองรับความต้องการดังกล่าว

ในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อให้ธุรกิจต่างๆดำเนินกิจการต่อไปให้ได้โดยไม่เสียคุณภาพของบริการลงไป ในการให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรและลูกค้า ทีมงานไอทีคือหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์นี้

การปรับตัวในสถานการณ์การระบาดทำให้องค์กรจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างและเทคโนโลยีทางด้านไอทีขนานใหญ่

บุคลากรทุกคนภายในองค์กรจึงควรให้กำลังใจและเครดิตกับทีมงานด้านไอทีและเห็นความสำคัญของพวกเขามากขึ้น เพราะพวกเขาคือหน่วยงานหลักในการทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ขอบคุณภาพประกอบจาก NEWS MEDICAL LIFE SCIENCES , Forbes , UNIVERSITY of WISCONSIN–MADISON

#ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี #การปรับตัวทางไอที