DevOps คืออะไร

DevOps คืออะไร

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา DevOps ได้เปลี่ยนจากแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปสู่แนวทางปฏิบัติหลักที่แท้จริง แต่ถึงแม้จะมีการพูดคุย สนับสนุน แต่คำถามพื้นฐานที่ว่า DevOps คืออะไร เป็นเรื่องปกติ  เพราะยังไม่มีคำจำกัดความ DevOps ที่ตกลงร่วมกัน หัวใจสำคัญของ DevOps คือความต้องการชุดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ส่งมอบ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีได้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น และทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น 

วิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่ DevOps ทำงานคือนำการพัฒนาและการดำเนินการมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน Dev และ Ops ร่วมกันเป็น DevOps และทำให้ทีมงานที่มีเป้าหมายต่างกันจะกลายเป็นทีมเดียวที่มีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือทำให้ได้บริการที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

DevOps ย่อมาจากอะไร

สำหรับหลายๆ องค์กร DevOps เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการปรับใช้งาน การนำสิ่งที่ถูกต้องออกไปใช้อย่างรวดเร็ว ในท้ายที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น แต่ปรัชญา DevOps ได้แสดงให้เห็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ และการรวบรวมเทคนิค วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ DevOps ยึดมั่น

DevOps มีความหมายว่าอย่างไร

แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความเดียวที่จะอธิบาย DevOps  ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่ก็มีองค์ประกอบหลายข้อที่ได้รับการยอมรับซึ่งกำหนดความหมายของ DevOps คือ

  1. การพึ่งพาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการปรับใช้และเผยแพร่อย่างรวดเร็วและมักจะเป็นแบบอัตโนมัติ DevOps ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เทคโนโลยีจะทำงานไม่ได้หากไม่มี DevOps
  2. ปัจจัยด้านมนุษย์ การรวบรวมทีมที่หลากหลายและไว้วางใจให้ทีมเหล่านั้นตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขารับผิดชอบ จากนั้นจึงดำเนินการตามการตัดสินใจเหล่านั้น ความไว้วางใจและความเป็นเจ้าของมีความสำคัญพอๆ กับเทคโนโลยี การทำลายระบบข้อจำกัดด้านการแบ่งแยกขององค์กรเป็นปัจจัยหลักสำหรับความสำเร็จ
  3. การวัดผล โดยการวัดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่การปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ทำได้ง่ายขึ้น
  4. การใช้เครื่องมือ เทคนิค และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม DevOps ไม่ได้พยายามคิดค้นแนวทางปฏิบัติใหม่ แต่เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวทางที่มีอยู่ เช่น Agile, ITIL, Lean และอื่นๆ
  5. การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร ช่วยให้ผู้คนทำงานร่วมกันและไม่พยายามทำซ้ำ ผ่านการประชุมที่เกี่ยวข้อง การแบ่งปันข้อมูลผ่าน Wikis และกระดานข้อความ และอื่นๆ
  6. ที่สำคัญที่สุดคือ DevOps มุ่งเน้นให้ลูกค้าเพื่อให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ขอบคุณภาพประกอบจาก SIRISOFT

DevOps เป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรม การได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองสิ่งหมายถึงการคิดร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และพนักงานที่สามารถใช้งานได้ดี และได้รับอำนาจในการใช้งาน

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา DevOps ได้รับการยอมรับอย่างมาก และมากจนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป แต่เป็นแนวทางรวมที่เป็นที่ยอมรับและครอบคลุมในหลายภาคส่วนและในทุกภูมิภาคของโลก

#DevOps #ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี