เมืองอัจฉริยะต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงสถานศึกษา

เมืองอัจฉริยะต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงสถานศึกษา

ปัจจุบันสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กำลังผสมผสานการวิเคราะห์และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการจัดการและตอบสนองต่อความยุ่งยากในแต่ละวันจากการระบาดใหญ่ของไวรัส ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถให้บริการชุมชนของตนได้อย่างคล่องตัว และสร้างรากฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต

ปัจจุบันเรามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เซ็นเซอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ผู้ให้บริการรถโดยสารจะได้รับการจัดการที่แม่นยำยิ่งขึ้นทั้งจำนวนยานพาหนะ ผู้ขับขี่ จุดแวะพัก นักเรียน การอับเดตเส้นทาง และข้อจำกัดด้านโควิดที่พวกเขาต้องเผชิญในแต่ละวัน

การลงทุนทางเทคโนโลยีของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองอัจฉริยะ

สถานศึกษามีโอกาสที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สามารถทำให้สถานศึกษาสามารถเชื่อมต่อถึงกัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ในที่สุดเมืองอัจฉริยะก็จะกลายเป็นจริงได้

โรงเรียนหลายแห่งได้นำระบบที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยตลอดการฟื้นตัวจากโรคระบาด บางโรงเรียนใช้กล้องติดรถยนต์และระบบ GPS ร่วมกับซอฟต์แวร์กำหนดเส้นทาง วิธีนี้ช่วยให้เกิดสมดุลของปัจจัยสามประการ ได้แก่ จำนวนคนขับที่จำกัด, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าชั้นเรียน และการกระจายนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

เทคโนโลยีสามารถช่วยผู้ขับขี่ฝึกหัดปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งนักเรียนได้ โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือและ Tablet แบบใหม่ สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การบันทึกการตรวจสอบยานพาหนะ ไปจนถึงการกำหนดเส้นทางแบบ Dynamic 

กล้องติดรถยนต์ AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ขับขี่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น กล้องเหล่านี้ยังสามารถแสดงหลักฐานวิดีโอหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ทุกวันนี้ระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่รองรับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมยังสามารถแจ้งข้อมูลอับเดตให้ผู้ปกครองทราบเมื่อรถบัสเข้าใกล้จุดหมาย เพื่อให้พวกเขาได้พบกับลูกๆ ที่ป้ายรถ “ Portalsสำหรับผู้ปกครอง” จากผู้ให้บริการและสามารถผสานรวมกับระบบ GPS และแท็กเครื่องอ่านบนรถโดยสารเพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนอยู่ที่ไหน สามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขาไปโรงเรียนหรือไม่ และค้นหาได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาขึ้นรถประจำทางหรือลงที่ป้ายผิดหรือไม่

โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก IoT และ Cloud สำหรับการเริ่มต้นเมืองอัจฉริยะ

โรงเรียนบางแห่งถึงกับอับเกรดกล้องรุ่นเก่าด้วยระบบ IoT ที่ใหม่กว่า เพื่อให้สามารถรวมศูนย์การจัดการวิดีโอและสร้างประสิทธิภาพมากขึ้น บางแห่งกำลังใช้กล้องที่เชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพื่อให้มองเห็นได้จากระยะไกล และในทางกลับกัน ก็สามารถป้องกันอันตรายที่อาจมีต่อนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบแบบเมืองอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ 

ปีที่ผ่านมาผู้บริหารและสถาบันต่างให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของเมืองอัจฉริยะ การสร้างเมืองที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกันมากขึ้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันว่าบริการพลเมืองจะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสังคม

การเพิ่มข้อมูลข่าวสารให้กับรถโดยสารกว่าครึ่งล้านคันที่เดินทางข้ามสหรัฐอเมริกาทุกวัน ฝ่ายบริการสาธารณะจะสามารถอับเดตรูปแบบการจราจร และเพิ่มการรับรู้แบบเรียลไทม์สำหรับเมืองและประเทศ

ถ้าเราเริ่มต้นเมืองอัจฉริยะจากสถานศึกษาที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้น เราจะสามารถเข้าใจเมืองต่างๆ ของเราได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และสร้างโลกที่เชื่อมต่อกันได้มากขึ้น

#เมืองอัจฉริยะ #ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด #ข่าวเทคโนโลยี