เส้นทางของ Social Media

เส้นทางของ Social Media

ประมาณปี 1990 มีการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตและ World Wide Web ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์ในการเข้าถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนไปอย่างมากจากสื่อแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบสังคมการสื่อสารของมนุษย์ทั้งในด้านดีและด้านร้าย   ทำความรู้จักกับ Social Media Social Media คือเทคโนโลยีการสื่อสารกันในเชิงการโต้ตอบในสังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรหรือแบ่งปันข้อมูล, ความคิด, ความสนใจ, การแสดงออกผ่านทางชุมชนเสมือน (Virtual Communities) และโครงข่าย ความหลากหลายของบริการ สรุปความหมายที่เป็นที่เข้าใจง่าย ๆ คือ Social Media คือ บริการสื่อสารในเชิงการโต้ตอบที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ Web 2.0 หรือเรียกอีกอย่างว่า Social Web คือเว็ปที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเรื่องราวและ Content ของตนเองได้ โดยไม่ได้จำกัดตนเองเป็นเพียงผู้บริโภคข้อมูลแต่สามารถเป็นผู้ผลิตและมีส่วนร่วมได้รวมทั้งสามารถทำงานได้กับทุกระบบงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ Content ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาเองอยู่ในรูปแบบของ ความเห็น, ตัวอักษร, ภาพดิจิตอลหรือวิดิโอ โดยใช้งานผ่านออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลของสินค้าหรือบริการของตนด้วยเว็ปไซด์หรือ Application ของผู้ให้บริการ Social Media Social Media […]