การผสานกันของ 5G, IoT และ AI

การผสานกันของ 5G, IoT และ AI

บทความนี้จะอธิบายการผสานของ 5G, IoT และ AI รวมถึงการใช้งานของมัน ปริมาณข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การผสานคุณสมบัติของ 5G, IoT และ AI มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสิทธิผลจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่มีอยู่ ความหมายของ 5G, IoT และ AI ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ 5G, IoT และ AI โดยสังเขป 5G (Fifth Generation) เป็นชื่อของมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตบนและโทรศัพท์มือถือ 5G คือการต่อยอดจากวิวัฒนาการที่มีอยู่ นวัตกรรมที่สำคัญของ 5G จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้ความถี่ที่สูงกว่า 6 GHz เท่านั้น  องค์กรมาตรฐาน 3GPP ได้เผยแพร่ Release 15 ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกที่มีฟังก์ชันของ 5G และคุณสมบัติเพิ่มเติมมีแผนออกมาสำหรับ Release 16  เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 4G เทคโนโลยี 5G จะมี อัตราส่งข้อมูลสูงสุด 10 […]