DevOps คืออะไร

DevOps คืออะไร

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา DevOps ได้เปลี่ยนจากแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปสู่แนวทางปฏิบัติหลักที่แท้จริง แต่ถึงแม้จะมีการพูดคุย สนับสนุน แต่คำถามพื้นฐานที่ว่า DevOps คืออะไร เป็นเรื่องปกติ  เพราะยังไม่มีคำจำกัดความ DevOps ที่ตกลงร่วมกัน หัวใจสำคัญของ DevOps คือความต้องการชุดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ส่งมอบ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีได้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น และทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น  วิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่ DevOps ทำงานคือนำการพัฒนาและการดำเนินการมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน Dev และ Ops ร่วมกันเป็น DevOps และทำให้ทีมงานที่มีเป้าหมายต่างกันจะกลายเป็นทีมเดียวที่มีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือทำให้ได้บริการที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น DevOps ย่อมาจากอะไร สำหรับหลายๆ องค์กร DevOps เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการปรับใช้งาน การนำสิ่งที่ถูกต้องออกไปใช้อย่างรวดเร็ว ในท้ายที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น แต่ปรัชญา DevOps ได้แสดงให้เห็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ และการรวบรวมเทคนิค วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ DevOps ยึดมั่น DevOps มีความหมายว่าอย่างไร แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความเดียวที่จะอธิบาย DevOps  ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่ก็มีองค์ประกอบหลายข้อที่ได้รับการยอมรับซึ่งกำหนดความหมายของ DevOps คือ […]