DataOps คืออะไร

DataOps คืออะไร

DataOps ย่อมาจากคำเต็มว่า Data Science Operations นิยามของ DataOps เป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่เป็นวินัย (Discipline) ในการที่จะจัดแพลตฟอร์ม กระบวนการ และผู้คนภายในขอบเขตของการกำกับดูแลข้อมูล การบริโภค และการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกการเดินทางของข้อมูล หากต้องการดูว่ากระบวนการของ DataOps เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร เรามาเริ่มด้วย “สาเหตุ” ของการต้องมี DataOps กันก่อน เหตุที่องค์กรต้องใช้แนวทาง DataOps เนื่องจากการแผ่ขยายของข้อมูลที่ไม่สามารถควบคุมได้และการขาดแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลข้อมูล และพวกเขาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร นั่นคือความจำเป็นที่จะต้องนำ DataOps เข้ามาใช้จัดการกับข้อมูล DataOps คือการควบคุมโดยไม่มีแรงเสียดทาน แนวคิดของ DataOps ไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้ว่ามันอาจดูเหมือนเป็นคำศัพท์ใหม่ล่าสุด ลองนึกถึงวิธีการของ DevOps หรือ RevOps ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมานานหลายทศวรรษ หลักฐานที่ครอบคลุมสำหรับแนวทางทั้งสามคือการควบคุมโดยไม่มีการเสียดทาน  DataOps มีคุณสมบัติคือ มีความคล่องตัวและขยายได้  มีวงจรที่ปรับขนาดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้น มีความสามารถที่เชื่อมโยงผู้คน กระบวนการ และแพลตฟอร์มผ่านมุมมองการทำงานร่วมกัน ขอบคุณภาพประกอบจาก Institute for Ethical AI […]