เมืองอัจฉริยะต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงสถานศึกษา

เมืองอัจฉริยะต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงสถานศึกษา

ปัจจุบันสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กำลังผสมผสานการวิเคราะห์และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการจัดการและตอบสนองต่อความยุ่งยากในแต่ละวันจากการระบาดใหญ่ของไวรัส ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถให้บริการชุมชนของตนได้อย่างคล่องตัว และสร้างรากฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต ปัจจุบันเรามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เซ็นเซอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ผู้ให้บริการรถโดยสารจะได้รับการจัดการที่แม่นยำยิ่งขึ้นทั้งจำนวนยานพาหนะ ผู้ขับขี่ จุดแวะพัก นักเรียน การอับเดตเส้นทาง และข้อจำกัดด้านโควิดที่พวกเขาต้องเผชิญในแต่ละวัน การลงทุนทางเทคโนโลยีของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองอัจฉริยะ สถานศึกษามีโอกาสที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สามารถทำให้สถานศึกษาสามารถเชื่อมต่อถึงกัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ในที่สุดเมืองอัจฉริยะก็จะกลายเป็นจริงได้ โรงเรียนหลายแห่งได้นำระบบที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยตลอดการฟื้นตัวจากโรคระบาด บางโรงเรียนใช้กล้องติดรถยนต์และระบบ GPS ร่วมกับซอฟต์แวร์กำหนดเส้นทาง วิธีนี้ช่วยให้เกิดสมดุลของปัจจัยสามประการ ได้แก่ จำนวนคนขับที่จำกัด, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าชั้นเรียน และการกระจายนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เทคโนโลยีสามารถช่วยผู้ขับขี่ฝึกหัดปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งนักเรียนได้ โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือและ Tablet แบบใหม่ สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การบันทึกการตรวจสอบยานพาหนะ ไปจนถึงการกำหนดเส้นทางแบบ Dynamic  กล้องติดรถยนต์ AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ขับขี่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น กล้องเหล่านี้ยังสามารถแสดงหลักฐานวิดีโอหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกวันนี้ระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่รองรับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมยังสามารถแจ้งข้อมูลอับเดตให้ผู้ปกครองทราบเมื่อรถบัสเข้าใกล้จุดหมาย เพื่อให้พวกเขาได้พบกับลูกๆ ที่ป้ายรถ “ Portalsสำหรับผู้ปกครอง” จากผู้ให้บริการและสามารถผสานรวมกับระบบ GPS และแท็กเครื่องอ่านบนรถโดยสารเพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนอยู่ที่ไหน สามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขาไปโรงเรียนหรือไม่ […]