เทคโนโลยีของระบบ 5G 

เทคโนโลยีของระบบ 5G 

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G เป็นเครือข่ายดิจิตอลเซลลูลาร์ที่ผู้ให้บริการจะแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่เรียกว่าเซลล์ สัญญาณอนาล็อกของเสียงและภาพจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลในโทรศัพท์และส่งข้อมูลออกไปในรูปของกระแสบิต  อุปกรณ์สื่อสารระบบ 5G ทั้งหมดในเซลล์จะสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุด้วยแถวของเสาอากาศในพื้นที่และตัวรับและส่งสัญญาณอัตโนมัติในเซลล์ผ่านช่องความถี่ที่กำหนดโดยตัวรับส่งสัญญาณและกลุ่มความถี่ที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ในเซลล์อื่นได้ เสาอากาศในพื้นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโดยใช้ใยแก้วนำแสง Bandwidth สูงหรือการเชื่อมต่อ Backhaul แบบไร้สาย สัญญาณที่ข้ามระหว่างเซลล์ถูกส่งต่อข้อมูลไปยังเซลล์ใหม่โดยอัตโนมัติ   ระบบ 5G สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากถึงหนึ่งล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่ระบบเครือข่าย 4G รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดเพียงหนึ่งแสนเครื่องต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้น ผู้ให้บริการ 5G ใช้คลื่นมิลลิเมตรเพื่อเพิ่มความจุและปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้น  คลื่นมิลลิเมตรมีช่วงคลื่นที่สั้นกว่าไมโครเวฟ ดังนั้นเซลล์จึงถูกจำกัดให้มีขนาดเล็กลง  ระบบ MIMO (Multiple Input Multiple Output) แบบ Massive ซึ่งถูกนำมาปรับใช้ในระบบ 4G  โดยทั่วไปจะใช้เสาอากาศขนาดเล็ก 32 ถึง 128 เสาในแต่ละเซลล์ ด้วยความถี่และการกำหนดค่าที่เหมาะสม   5G สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 เท่า เพื่อส่งข้อมูลหลายบิตสตรีมได้พร้อมกัน  ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Beamforming ระบบคอมพิวเตอร์ของสถานีฐานจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคลื่นวิทยุในการเข้าถึงอุปกรณ์ไร้สายแต่ละเครื่องอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้บริการ 5G Enhanced Mobile […]