การทำให้เครือข่ายของคุณมีประสิทธิภาพขึ้น

การทำให้เครือข่ายของคุณมีประสิทธิภาพขึ้น

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ทางเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย คุณสามารถนำความารถของเทคโนโลยีเหล่านี้มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายองค์กรของคุณ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่ เช่น Cloud, Mobility และ IoT นั้นเป็นศูนย์กลางการทำงานของเครือข่ายสมัยใหม่ ในการตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจดิจิตอล องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ขอบคุณภาพประกอบจาก MEDIUM.COM ใช้ซอฟต์แวร์กำหนดทุกอย่างในเครือข่าย ระบบใหม่ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์จะแยกการควบคุมออกจากข้อมูลทำให้ระบบควบคุมถูกรวมศูนย์ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทั้งเครือข่ายได้ในเวลาเกือบเรียลไทม์ ปัจจุบันมีการใช้ SD-WAN เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัย เพราะการใช้ SD-WAN จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น คือ การเปลี่ยนไปใช้ระบบ Cloud ส่วนตัว ขอบคุณภาพประกอบจาก FMS ใช้ AIOps (AI Operations) ในเครือข่าย ระบบ AIOps จะช่วยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาและสามารถแจ้งเตือนทีมปฏิบัติการเครือข่ายถึงความผิดปกติที่เล็กที่สุดที่สามารถสร้างปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ โดยระบบ AI จำเป็นต้องเรียนรู้ หลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ AI นั้นคือ AI ต้องทำงานได้ดีกว่าที่คนทำ เริ่มต้นด้วยการใช้ AI ในส่วนที่ท้าทายที่สุดของเครือข่ายก่อน นั่นคือ Wi-Fi และ SD-WAN และค่อยๆขยายจากจุดนั้นออกไป ใช้ประโยชน์จาก […]