แนวทางสามประการที่ AI จะปรับปรุงระบบ CRM ของคุณ

แนวทางสามประการที่ AI จะปรับปรุงระบบ CRM ของคุณ1=

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีพลังในการปรับปรุงองค์กรจากกระบวนการ CRM (Customer Relationship Management) แบบ Manual และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย และเครือข่ายสังคม ปัจจุบันระบบ CRM ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ในโลกธุรกิจดิจิทัลที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก CRM โดยใช้เทคโนโลยี AI โดยพื้นฐานแล้ว AI นั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการฝึกให้เครื่องจักรให้สังเคราะห์ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลนั้นได้  ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ AI ก็คือมันเหมือนกันกับระบบอัตโนมัติ แต่ที่จริงแล้ว AI มีความสามารถมากกว่านั้นมาก องค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันเพียงอย่างเดียวระหว่าง AI และระบบอัตโนมัติคือการพึ่งพาข้อมูลและสร้างเป้าหมายของการปรับปรุงคุณภาพของงาน  ในขณะที่ระบบอัตโนมัติต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยมนุษย์เพื่อทำงานที่ซ้ำซากจำเจ ระบบ AI จะปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระเมื่อมีข้อมูลในการประมวลผล ซึ่งหมายความว่าระบบจะเรียนรู้ได้เองโดยมนุษย์ไม่ต้องคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น AI จึงมีพลังในการปลดปล่อยองค์กรจากกระบวนการแบบ Manual ที่เชื่อมต่อกับระบบ CRM แนวทางที่สำคัญสามประการที่ AI นำมาสู่ระบบ CRM คือ ขอบคุณภาพประกอบจาก WISESTEP การมีส่วนร่วมของลูกค้าในระบบ CRM […]