การปรับตัวทางไอทีขององค์กรในขณะที่มีการระบาดของโควิด-19

การปรับตัวทางไอทีขององค์กรในขณะที่มีการระบาดของโควิด-19

ตั้งแต่วันแรกที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020 การระบาดของไวรัสได้สร้างความเดือดร้อนกับชีวิตของผู้คนทั่วโลกและในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร, ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ใช้แรงงาน, เกษตรกร ไปจนถึงพนักงานขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรับมือกับการระบาดนี้ แม้แต่การที่จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของระบบ ไอทีในการรองรับทำงานอยู่กับบ้าน (Work From Home) หน่วยงานไอทีของแต่ละองค์กรและทีมงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ การระบาดของไวรัสทำให้องค์กรจำเป็นต้องปรับโครงสร้างของระบบไอที โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ทีมงานไอทีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมาก โดยทีมงานไอทีนั้นต้องทำงานตลอดวันทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมดูแลให้ระบบงานไอทีภายในองค์กรและธุรกิจยังทำงานอยู่ได้โดยไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก ตามปกติงานไอทีนั้นเป็นงานที่อยู่ภายใต้ความกดดันและมีความยุ่งยากแม้ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่ภายในองค์กรเองก็มีพนักงานจำนวนน้อยที่เห็นความสำคัญของทีมงานไอที การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้องค์กรทั่วทั้งโลกต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจการภายในองค์กรอย่างมากเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ และสิ่งเหล่านี้สร้างความยากลำบากและกดดันให้กับการทำงานของทีมงาน  ไอทีด้วยเช่นกัน  องค์กรต่างๆจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเสริมเพื่อการปรับตัวต่อการระบาดของไวรัส โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่พนักงานจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาทำงานทางไกลเกือบทั้งหมดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ทีมงานไอทีต้องพัฒนาเพื่อเรียนรู้และทำงานกับระบบใหม่ เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรพร้อมสำหรับการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานด้านไอทีทุกคนมีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น Cloud Computing, Software Defined WAN และ Secure Access Service Edge (SASE) เพื่อปรับโครงสร้างของระบบไอทีเพื่อลดต้นทุนขององค์กร ทีมงานไอทีต้องเรียนรู้มากขึ้น, ทำงานเร็วขึ้นและทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เพราะพนักงานขององค์กรเกือบทั้งหมดจะต้องทำงานกันแบบทางไกลตลอดทั้งวันทั้งคืน ด้วยปริมาณของข้อมูลทางไกลที่มากขึ้น ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลจากลูกค้า เมื่อผู้คนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น […]