ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง

ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งอยู่ในการพัฒนาด้วยโซลูชันที่สร้างสรรค์ที่ช่วยให้เราเดินทางทั่วประเทศหรือทั่วโลก และแม้แต่ในอวกาศ มาดูกันว่าการขนส่งที่แปลกใหม่ที่สุดมีอะไรบ้าง นวตกรรมใหม่ในด้านการคมนาคมขนส่งใต้พื้นโลก Hyperloops เป็นวิธีการคมนาคมขนส่งสำหรับผู้โดยสารหรือสินค้าที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและท่อแรงดันต่ำในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง การใช้แม่เหล็กเพื่อขับเคลื่อนในท่อส่งผู้โดยสารช่วยลดปริมาณพลังงานและต้นทุนทางการเงินที่อย่างมาก ปัจจุบัน Hyperloops ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นด้วยความเร็วสูงสุดเพียงครึ่งเดียวของ 750 ไมล์ต่อชั่วโมงที่เสนอไว้ Underground Tunneling การคมนาคมขนส่งสาธารณะโดย Elon Musk เป็นการเคลื่อนย้ายผู้คนหรือสิ่งของต่างๆ ผ่านระบบอุโมงค์อันกว้างใหญ่ใต้พื้นผิวโลก โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุโมงค์ที่สร้างทางเดินใต้ดินสำหรับรถยนต์ที่จะเดินทางด้วยความเร็วสูงและมีการจราจรคับคั่งน้อยลง  โครงการนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งมีศักยภาพในการลดความแออัดของการจราจรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของการเดินทางด้วยรถยนต์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งที่ตื่นเต้นที่สุดคือ Aerospace ในขณะนี้ บริษัทต่างๆ เช่น SpaceX, Blue Origin และ Virgin Galactic กำลังแข่งขันกันเพื่อบริการเที่ยวบินในอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินอวกาศของ NASA อีกต่อไป  แต่เดิมจรวดจะปล่อยเครื่องส่งทิ้งไปใน 2 นาทีหลังจากปล่อยยาน เครื่องส่งนี้ใช้เพียงครั้งเดียวและจะตกลงสู่พื้นโลก SpaceX ได้ออกแบบเครื่องส่งที่ขับเคลื่อนตัวเองกลับสู่พื้นโลกด้วยความแม่นยำและนำจรวดเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งขณะนี้เปิดเที่ยวบินอวกาศให้กับพลเรือนได้แล้ว การแข่งขันในอวกาศยุคใหม่กำลังผลักดันเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งให้ถึงขีดสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการบินในอวกาศลงมาก Autonomous Vehicles การแข่งขันด้านยานยนต์ไร้คนขับมีมากขึ้น ด้วยผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังและสตาร์ทอับต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างยานยนต์ไร้คนขับ คุณสามารถนั่งเอนหลังและปล่อยให้รถพาคุณไปยังจุดหมายโดยที่คุณไม่ต้องแตะพวงมาลัยหรือทำให้การจราจรติดขัด  บริษัทต่างๆ เช่น Google, Waymo, […]