คุณสมบัติคุณที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ Wi-Fi 6 Access Point 

คุณสมบัติคุณที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อ Wi-Fi 6 Access Point 

ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ MU-MIMO และ OFDMA มาตรฐาน Wi-Fi 6 สามารถช่วยให้เครือข่ายทำงานรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น Wi-Fi 6 มีการปรับปรุงเหนือ Wi-Fi 5 ซึ่งรวมถึงเวลา Latency ที่ต่ำกว่า, ความเร็วที่เร็วขึ้น, Throughput ที่สูงขึ้น และช่วงที่เพิ่มขึ้น ทำให้เหมาะสมที่จะให้บริการทั้ง Cluster ที่หนาแน่นของ Client และ Client ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ Bandwidth สูง นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย IoT Wi-Fi โดยไม่ต้องให้เซ็นเซอร์ต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น Wi-Fi 6 มีความสามารถของ Access Point ที่ Wi-Fi 5 ไม่มี รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางสำหรับ Client มากถึง 8 ตัวในคราวเดียว นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้ โดยการสร้างรูปแบบใหม่นั่นคือ Wi-Fi 6E ที่ให้ Bandwidth มากขึ้นสำหรับ AP […]