สถาปัตยกรรม Data Fabric เป็นสิ่งสำคัญของการจัดการและการบูรณาการข้อมูล

สถาปัตยกรรม Data Fabric เป็นสิ่งสำคัญของการจัดการและการบูรณาการข้อมูล

ความคล่องตัวในการจัดการข้อมูลได้กลายเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับองค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย กระจาย และซับซ้อนมากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และค่าใช้จ่ายโดยรวม ผู้นำด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (D&A) จำเป็นต้องมองข้ามแนวทางการจัดการข้อมูลแบบเดิม และเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่ทันสมัย เช่น การรวมข้อมูลที่เปิดใช้งาน AI แนวคิดการออกแบบที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่า “Data Fabric” สามารถเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การรวมข้อมูลที่มีต้นทุนสูงและมีมูลค่าต่ำ การบำรุงรักษาข้อมูลที่มีการผสานรวมก่อนหน้านี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์ และการแบ่งปันข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ และอีกมากมาย Data Fabric คืออะไร Gartner กำหนดความหมายว่า Data Fabric เป็นแนวคิดการออกแบบที่ทำหน้าที่เป็นชั้นรวม (Fabric) ของข้อมูลและกระบวนการเชื่อมโยงต่อโครงสร้างข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องต่อข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ ค้นพบได้ และอนุมานได้ เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การปรับใช้ และการใช้ข้อมูลที่ผสานรวมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทุกสภาพแวดล้อม รวมถึงแพลตฟอร์มแบบ Hybrid และ Multi-Cloud Data Fabric ใช้ประโยชน์จากทั้งความสามารถของมนุษย์และเครื่องจักรในการเข้าถึงข้อมูลในสถานที่หรือสนับสนุนการรวมข้อมูลตามความเหมาะสม โดยจะระบุและเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลเชิงลึกสนับสนุนการตัดสินใจที่ออกแบบใหม่โดยให้คุณค่ามากขึ้นผ่านการเข้าถึงและความเข้าใจที่รวดเร็วกว่าแนวทางการจัดการข้อมูลแบบเดิม ตัวอย่างเช่น ผู้นำด้าน Supply Chain ที่ใช้ Data Fabric สามารถเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่พบใหม่กับความสัมพันธ์ของความล่าช้าของ […]