เราจะเลือกเทคโนโลยีไร้สายแบบไหนดี

เราจะเลือกเทคโนโลยีไร้สายแบบไหนดี

เทคโนโลยีไร้สายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6 และ 5G สามารถรองรับความเร็วที่สูงขึ้นและรองรับจำนวนผู้ใช้มากขึ้น เราจึงต้องมองในเชิงลึกว่าเทคโนโลยีไร้สายแบบใดที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด แม้ว่าการเชื่อมต่อแบบใช้สายยังเร็วกว่าและน่าเชื่อถือกว่า แต่ในอนาคตเทคโนโลยีไร้สายรุ่นต่อไปจะมีความเร็วมากกว่า 1 Gbps ทำให้สะดวกมากกว่าการที่จะต้องเดินสายให้ยุ่งยาก การใช้งานระบบไร้สายด้วยความเร็วสูงจึงมีอนาคตที่ดี ปัจจุบันเทคโนโลยีไร้สายแบบ 5G สามารถนำมาใช้ในองค์กรได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีไร้สาย Citizens Broadband Radio Service (CBRS) ทำให้สามารถนำบริการ 5G มาใช้งานในอาคารของบริษัทได้ ในขณะเดียวกัน Wi-Fi ก็มีความก้าวหน้าด้วย Wi-Fi 6 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Wi-Fi 6 มีความก้าวหน้ากว่า Wi-Fi รุ่นก่อนโดยการเพิ่มคุณสมบัติของระบบเซลลูลาร์เช่น OFDMA และ MU-MIMO ทำให้คุณภาพของสเปกตรัมสูงขึ้น แต่ Wi-Fi ยังอาศัยต้องอาศัยคลื่นความถี่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่ายและมี Bandwidth ที่จำกัด  ขอบคุณภาพประกอบจาก Siam Phone ข้อได้เปรียบหลักของ Wi-Fi คือมีต้นทุนที่ต่ำมากโดยเฉพาะในฝั่งผู้ใช้ นอกจากนี้อุปกรณ์ IoT จำนวนมากยังรองรับ Wi-Fi […]