การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในแต่ละประเทศ

การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในแต่ละประเทศ

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันในแต่ละประเทศในด้านเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด ทั้งในการสร้าง, ทดสอบ และให้บริการเครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์   คาดการณ์ว่า 5G จะสร้างงานได้ 4.5 ล้านตำแหน่ง และเกิดผลทางเศรษฐกิจทั่วโลก 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2055  ปัจจุบันประเทศทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ดังตัวอย่าง 5G ในสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาได้นำ 5G มาใช้ในต้นปี 2020 Sprint ได้เปิดตัว 5G ในหลายเมืองของประเทศในชุมชนทั้งหมด 50 ชุมชน ส่วนเครือข่าย 5G ของ AT&T มีใน 35 เมืองและ 195 ชุมชน กฎหมาย Spectrum Frontiers ได้เปิดทางระบบ 5G ในสหรัฐอเมริกา โดยจะมี Bandwidth มากขึ้น เทคโนโลยีที่มีเซลล์ขนาดที่เล็กกว่าเดิม และเทคนิคการ […]