ความจำเป็นในการทำแผน DR ขององค์กร

ความจำเป็นในการทำแผน DR ขององค์กร

การทำแผน DR หรือ Disaster Recovery มีความจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญของความอยู่รอดขององค์กร หากระบบไอทีหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน เช่น กรณี Ransomware จะสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก บริษัทบางแห่งต้องจ่ายเงินให้กับแก๊ง Ransomware หลายล้านดอลลาร์เมื่อระบบถูกล็อค การเข้าถึงโดยระยะไกลและการทำงานจากที่บ้านเคยเป็นโซลูชันของ DR ของหลายองค์กร แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 การทำงานจากที่บ้านเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายธุรกิจ ภัยจาก Ransomware ทำให้ธุรกิจมีความจำเป็นต้องมีแผน DR ในปัจจุบันบริษัทต้องการ DR เพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อธุรกิจ ถ้าคุณจำเป็นต้องปิดศูนย์ข้อมูลหลัก การมี DR หรือศูนย์ข้อมูลสำรอง เป็นเรื่องที่จำเป็น สาเหตุที่ต้องมีการทำ DR อย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของ Ransomware การวิจัยยังพบว่าการโจมตีของไวรัส ซึ่งรวมถึง Ransomware ถือได้ว่าเป็นการก่อกวนมากที่สุด  สิ่งนี้ทำให้ DR และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity) เป็นความจำเป็นสำหรับทีมปฏิบัติการและตรวจสอบ และผลจากการระบาดใหญ่ของไวรัส องค์กรต่างๆต้องการการสนับสนุนและคำแนะนำของ Gartner ในเชิงรุกในด้านนี้โดย DR ได้กลายเป็นความจำเป็นทางธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของ Ransomware […]